DSC_0941
DSC_0873 kopie
DSC_0876 kopie

Na kůru kostela je nyní poněkud prázdno. Přesto zde fotografka Pavla Sirůčková našla inspiraci. Varhany v Evangelickém kostele dospěly do generální opravy: Po roce váhání, průtahů a výměně dodavatele se práce konečně rozběhly a nyní již si píšťaly i další části nejsložitějšího hudebního nástroje dopřávají ozdravnou kúru.

Náklady na opravu přesáhnou 300 tisíc korun. Podařilo se nám sebrat mezi členy sboru a příznivci většinu prostředků, Statutární město Kladno přislíbilo dalších 49 000 Kč. I tak na účtu stále ještě část financí chybí. Takže pokud vám leží na srdci kvalita hudby a zajímavý historický hudební nástroj, můžete přispět buď osobně v kostele (minimálně každou neděli dopoledne), nebo na účet (s poznámkou "oprava varhan"):

256069562 / 0300 (ERA)

Historie našich varhan se datuje od roku 1910, kdy se sbor po dostavbě kostela začal poohlížet po hudebním nástroji k důstojnému doprovodu bohoslužeb. V archivu našeho sboru je dochován dopis stavitele varhan Karla Urbana z Prahy, který po návštěvě tehdejšího vikáře Stanislava Čapka navrhuje dispozici nástroje, jenž „by se dal pro doprovod až sta hlasů upotřebit“, ovšem „záleží na tom, jak mnoho chce Slavné staršovstvo na stroj věnovat.“ Že naši předkové ve víře přikládali hudbě velký význam, dokládá skutečnost, že již 13. ledna 1911 je podepsána „Smlouva mezi stavitelem varhan p. Karlem Urbanem v Praze III a filiálním sborem církve evangelické reformované v Kladně“ o stavbě varhan. Rozpočet a dispozice byly dokonce oproti původní nabídce navýšeny a stavitel se zavazuje postavit varhany na místě „nejdéle do 9. dubna 1911“.

O renomovanosti firmy Karel Urban (původně Urban & Ticháček) svědčí i to, že postavila mj. nové nástroje v Betlémské kapli na Žižkově, v Korandově sboru v Plzni, kostele sv. Prokopa v Klášteře Sázava atd. Co do dispozice se jedná o nástroj menších rozměrů s pneumatickou trakturou, s jedním manuálem a pedálem, pěti rejstříky, dvěma spojkami a dvěma pevnými kombinacemi. Nástroj - v souladu s dobovou praxí - není nijak bohatě zdobený. Tato praxe jednak umožňovala pořízení i méně majetným farnostem, protože výzdoba cenu nástroje zvyšovala, a také více korespondovala s evangelickým vnímáním víry.

Varhany byly v 60. letech opatřeny elektromotorem, v roce 2006 byla provedena jeho výměna, výměna měchu a částečná oprava vedení vzduchu. Za celou dobu, tedy více než 100 let, žádnou větší opravou neprošly! To je u nástroje tohoto typu dosti výjimečné. I to svědčí o kvalitě původní práce.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​