Raná péče - téma pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením

Raná péče - téma pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením

Raná péče jako terénní sociální služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením od narození do sedmi let: V čem a jak může rodinám raná péče pomoci? Jak se rodiny o službě dozvědí? Jak může vypadat spolupráce rodiny a rané péče?

Vyhlížení adventu z radnice a veletrh dobré naděje

Vyhlížení adventu z radnice a veletrh dobré naděje

S příchodem adventu byly naplánovány na neděli 26. listopadu 2017 dvě akce. Po celý den Evangelickém kostele probíhal Veletrh dobré naděje a odpoledne jsme šli Vyhlížet advent z radniční věže.

David Vávra a kladenské divadlo

David Vávra a kladenské divadlo

Pro neděli 19. listopadu 2017 jsme připravili ve spolupráci s Městským divadlem Kladno besedu s architektem a hercem Davidem Vávrou. Na ni navazovala komentovaná prohlídka kladenského divadla, jehož přestavbu David Vávra navrhnul. Více než tříhodinový program zahájený filmem a ukončený individuálním posezením v...

Johann Sebastian Bach - koncert k výročí reformace

Johann Sebastian Bach - koncert k výročí reformace

Jaroslav Kulhan je koncertním mistrem, violoncellistou Panochova kvarteta a pedagogem Pražské konzervatoře. V jeho podání se rozezněly Evangelickým kostelem v Kladně Bachovy suity pro sólové violoncello v neděli 22. 10. 2017.

Móda ve spirále času - pohled na módu v období modernismu a v době postmódní

Móda ve spirále času - pohled na módu v období modernismu a v době postmódní

Víte, co nosíte? Je současná móda původní? Do jaké míry se jedná o vykrádání kulturních skříní minulosti? Přednáška a beseda s historičkou módy, spisovatelkou a publicistkou Janou Máchalovou, která proběhla v Evangelickém kostele v úterý 3.10.2017 od 17 hodin, přinesla zajímavé informace z historie módy, především v...

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kladně

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​