Písně duchovní i světské hudby od baroka až po současnost v úpravě pro varhany a saxofon zahráli v rámci Noci kostelů Stanislav a Ladislava Pfeferovi. Kdo nepřišel v pátek 9.6.2017 od 18:30 do evangelického kostela v Kladně, určitě prohloupil.

Pozvánka v pdf.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​