Ekumenické bohoslužby s modlitbami za jednotu křesťanů budou probíhat od 15. do 20. ledna. V Evangelickém kostele se uskuteční v úterý 17.1.2023 od 18:00, kázáním poslouží vojenský kaplan Miloslav Kloubek. Rozšířený hudební doprovod doplněný o vystoupení obstará Slávek Klecandr. Všichni jste zváni.

Přehled všech ekumenických shromáždění si můžete stáhnout v pdf.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​