Evangelická církev posílila svou mediální činnost a dává k dispozici také nové komunikační kanály. Chceme mít a sytit dva základní kanály – webové stránky e-cirkev.cz a facebookový profil. Na webu je nyní nově dlaždice (chcete-li sekce) nazvaná Církev doma. Denně s novými materiály (texty, videa i rozhlasové nahrávky).

Odkaz na novou sekci - Církev doma.

Prosba: posílejte další tipy, co sledovat – ať je to opravdu rozcestník.

Novinkou je ode dneška rozjetí miniprojektu "Slovo na den", kdy každý den v 8.00 ráno uveřejníme 5–10 minutovou rozhlasovou pobožnost. Takové aktuální "Na každý den". Technologicky využíváme platformu Soundcloud a Spotify. Jejich výhodou je, že dnes se tzv. podcasty, což jsou de facto rozhlasové záznamy, poslouchají masivně a lidé mohou náš "rozhlasový kanál" automaticky odebírat. Tedy laicky: Pokud budeme pobožnosti sdílet, lidé si je sami začnou odebírat a budou jim chodit denně automaticky. V dalším plánu je obohatit tento rozhlasový kanál o další pořady a rozhlasové aktivity Evangelické církve. Ale přednost má nyní kvalitní produkce ranních pobožností.

Poslouchejte zde.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​