Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější protestantskou církví. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781.

Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. Nejvyšším shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně. K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Související odkazy:

  • Českobratrská církev evangelická - oficiální stránky - nová verze od března 2010
  • Diakonie ČCE - tato organizace poskytuje sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby prostřednictvím svých 33 středisek působících v třinácti krajích České republiky
  • Evangnet - nezávislý evangelický portál, mnoho informací o ČCE, obsahuje také "rozcestník" na stránky mnoha sborů
  • Český bratr - měsíčník - oficiální celocírkevní tisk ČCE
  • Evangelický týdeník Kostnické jiskry - jediný evangelický týdeník v České republice, v roce 2015 vycházel už 100. ročník 
  • Biblická společnost - stránky České biblické společnosti
  • Hesla Jednoty bratrské  - krátké texty z Bible na každý den roku
  • Evangelický lutherský sbor Bremen - Bockhorn (Německo)  - vztahy s tímto sborem vznikly tím, že jeho bývalý farář dr. Ernst Uhl je jedním ze zástupců Lidické iniciativy (Lidice-Initiative in Bundesrepublik). Obec Lidice leží nedaleko od Kladna.

 

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​