Adresa: Generála Klapálka 37/1394, 272 01 Kladno
Telefon: 312 247 442

E-mail: kladno@evangnet.cz

Kurátor sboru - Oldřich Doseděl
Tel.: 724 837 875
E-mail: old@dosedel.cz

Farář sboru - Leonardo Teca
Tel.: 312 247 442
E-mail: motema@seznam.cz
_____________________________________________________________________________________

Složení staršovstva od prosince 2018

Farář sboru:    Leonardo Teca
Kurátor:    Oldřich Doseděl
Místokurátor:    Věra Černá
Další členové staršovstva:     Radek Čtvrtlík, Petr Jun, Jan Matějka, Miloslava Pohlová
Náhradníci staršovstva:     David Spára  
____________________________________________________________________________________

Číslo sborového běžného účtu:  2501759671 / 2010 (nové od ledna 2020)

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​