Adresa: Generála Klapálka 37/1394, 272 01 Kladno
Telefon: 312 247 442


Kurátor sboru
Zdeněk Turek
602 139 808
zdenek.turek@centrum.cz


Farář sboru
Leonardo Teca
312 247 442
motema@seznam.cz
   
E-mail sboru: kladno@evangnet.cz
_____________________________________________________________________________________
Farář sboru:    Leonardo Teca
Kurátor:    Zdeněk Turek
Místokurátor:    Oldřich Doseděl
Další členové staršovstva:    Věra Černá,  Radek Čtvrtlík, Petr Jun, Miloslava Pohlová
Náhradníci staršovstva:    Jan Matějka, Ladislava Pfeferová, Helena Ratajová, David Spára  
____________________________________________________________________________________
 Číslo sborového běžného účtu:  256069562 / 0300 (nové od listopadu 2012)

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​