logo_P_662_C_pod_sebou_sire

Chcete Evangelickou církev v Kladně podpořit finančně? Váš dar bude použit na obnovu varhan, údržbu kostela, vybavení pro práci s dětmi, ale také na pořádání koncertů, besed či pomoc při charitativním prodeji výrobků chráněných dílen a další obecně prospěšné činnosti. Od ledna 2020 máme nový bankovní účet.

Fio banka, č.ú. 2501759671/2010.

Doporučená roční výše darů členů církve činí 5 % jejich čistého ročního příjmu. Dary příznivců sboru jsou vítány a pomohou udržet a rozvinout aktivity církve mimo její bohoslužebný rámec.

Každý, kdo dar poskytne, může obdržet potvrzení pro odečet svých darů od základu daně z příjmu.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​