Dsc_8193

Preventivní opatření nutí nejen Evangelickou církev hledat různé cesty a způsoby, jak „být spolu i na dálku“, jak překlenout vzdálenosti. Některé sbory ČCE poskytnou svým členům i veřejnosti on-line přenosy bohoslužeb. Ústředí církve připravuje a průběžně aktualizuje jejich přehled - viz následující odkaz.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​