Jaroslav Foglar, J. R. R. Tolkien a E. T. Seton jsou postavy, jež vynikaly nejen svým literárním dílem. Jejich životem se zabýval podrobně prof. Pavel Hošek, jinak religionista z Evangelické teologické fakulty UK. Vydal o nich životopisné knihy a o vybraná témata se s námi podělil 13.9.2020 v Evangelickém kostele.

Kniha „Sloužím Tajnému ohni“ pojednává o duchovní povaze literárního díla J. R. R. Tolkiena. Ptá se, čemu Tolkien sám věřil a jak se to prolíná s fikčním světem Pána Prstenů a ostatních souvisejících knih. Evangelium podle Jaroslava Foglara představuje „fenomén Foglar“ z náboženského hlediska. Rozebírá nejen vlivy indiánského totemismu a římskokatolické spirituality, ale i tajné vontské rituály, extatické stavy vyvolané nádherou přírody, posvátná místa a časy, klubovní rituály, úlohu dobra, pravdy a krásy ve foglarovských vyprávěních. Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako spoluzakladatel skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti, ale také jako autor dobrodružných knih pro mládež (zejména slavných románů Dva divoši a Rolf zálesák). Mnozí jej znají jako autora povídek z prostředí divoké přírody, jejichž hlavními postavami jsou zvířata. Méně známý je Seton jako filosof a duchovní učitel. Přitom základním východiskem jeho celoživotního díla byla svébytná duchovní filosofie, ke které v průběhu svého myšlenkového zrání dospěl. Předávání a šíření tohoto učení se postupně stalo jeho životním posláním. Kniha Evangelium lesní moudrosti je věnována právě Setonově pozoruhodné duchovní filosofii.

Prof. Pavel Hošek, Th.D. (*1973) je vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK Praha a kazatel Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury. Napsal knihy o C. S. Lewisovi, E. T. Setonovi, J.r.r.Tolkienovi a Jaroslavu Foglarovi, ve kterých sleduje spirituální a symbolické motivy, vyjádřené ve slavných dílech těchto spisovatelů. Zároveň se zabývá otázkou, jak tito literáti rozumějí vlastní umělecké tvorbě, jak smýšlejí o působení díla na čtenáře a jak se u nich prolíná literární tvorba s duchovním vnímáním skutečnosti. Hoškovy portréty jednotlivých spisovatelů jsou založeny na důkladném studiu dostupných pramenů včetně korespondence a také na odborném rozhovoru mezi znalci jejich díla.

Pozvánka ke stažení v pdf.

Autor fotografie: Ben Skála, Benfoto – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75329283

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​