mm

Raná péče jako terénní sociální služba pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením od narození do sedmi let: V čem a jak může rodinám raná péče pomoci? Jak se rodiny o službě dozvědí? Jak může vypadat spolupráce rodiny a rané péče?

To vše jste se mohli dozvědět, poradit se, zjistit informace - v rámci Veletrhu dobré naděje v Evangelickém kostele v neděli 26.11.2017 od Aleny Kunové ze střediska rané péče Diakonie ČCE Praha.

Pozvánka v pdf.

Pro ty, kteří se nemohli zastavit, zveřejňujeme alespoň prezentaci a videa:

Krátký informativní film

Delší video (cca půl hodiny)

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​