kostel um 5

Během Noci kostelů jste mohli v Evangelickém kostele navštívit vedle dalších akcí také hudební program s názvem Kouzlo varhan a houslí. Ladislava Pfeferová a Tomáš Přecechtěl představili různorodé skladby od klasických mistrů až po lidovou tvorbu.

Pozvánka v pdf.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​