LeonardoT

V neděli 23.2.2020 proběhla na sborovém shromáždění kladenského farního sboru ČCE volba faráře pro příští pětileté období. Zvolen byl naprostou většinou hlasů stávající kazatel Leonardo Teca.

Shromáždění řídil farář Matěj Opočenský z Prahy-Vršovic, který zároveň připomněl Erazima Koháka a použil jeho velmi inspirativní kázání.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​