cesta

„I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspořádali velmi radost- nou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována.“ (Nehemjáš 8, 12). Adventní vydání občasníku Farního sboru ČCE v Kladně je tu.

Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Kladně

Projekt je financován s podporou grantového systému ČCE pro diakonické a rozvojové projekty.​